Przedszkole Kubuś Puchatek w Myszkowie

Rekrutacja

Rekrutacja na nowy rok przedszkolny odbywa się w lutym i marcu każdego roku.
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie "Karty zgłoszenia", wpłata wpisowego oraz zawarcie umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej.
W przypadku rezygnacji z przedszkola przez rodziców wpisowe nie podlega zwrotowi.

Dyrektor zawiera z rodzicami umowę dotyczącą zasad świadczenia usługi edukacyjnej na jeden rok z możliwością przedłużenia jej na lata następne.

Dzieci przyjmowane są do przedszkola z uwzględnieniem pierwszeństwa:

  • dzieci już uczęszczające do przedszkola,
  • rodzeństwa,
  • pozostałe, według kolejności zgłoszeń.

W przypadku wolnych miejsc dzieci przyjmowane są w ciągu całego roku szkolnego.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci przekracza ilość miejsc, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 
Design & webmastering MOL-Systemy Komputerowe
© 2010 All rights reserved