Przedszkole Kubuś Puchatek w Myszkowie

Zajęcia i plan dnia

W ramach opłaty stałej (czesnego) zapewniamy:

  • zajęcia z podstawy programowej
  • język angielski,
  • zajęcia muzyczno-ruchowe
  • rekreacyjną jazdę na kucyku/ hipoterapia w razie potrzeby
  • gimnastykę ogólnorozwojową/korekcyjną z rehabilitantem ( w razie potrzeby).

Plan dnia


6.00-8:45
Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne w małych grupkach. Zabawy samorzutne, zabawy rozwijające mowę i myślenie. Gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia dowolne przy stolikach, ćwiczenia usprawniające narządy mowy (artykulacyjne, ortofoniczne, oddechowe i emisyjne).
8:30-8:45
Zabawy ruchowe inspirowane przez nauczycielkę. Ćwiczenia poranne.
8:45-9:30
Przygotowanie do posiłku. Śniadanie.
9:30-9:50
Pierwsze zajęcia dydaktyczne.
9:50-10:00
Zabawy ruchowe.
10.10-10.20
II śniadanie.
10:20-10:40
Drugie zajęcia dydaktyczne.
10:30-12.45
Wyjścia na spacery, wycieczki, zabawy i zajęcia ukierunkowane przez nauczycielkę, słuchanie bajek, muzyka relaksująca, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, rytmika, język obcy.
12.45-13.30
Przygotowanie do posiłku. Obiad.
13:30-15:30
Odpoczynek po posiłku, ochrona systemu nerwowego, słuchanie ulubionych bajek, muzyka relaksująca, zajęcia, zabawa w teatr.
15:30-16.00
Podwieczorek.
16.00-17.00
Zabawy samorzutne, tematyczne, dydaktyczne. Zajęcia plastyczno - techniczne w małych grupach. Grupowe i indywidualne formy pracy z dzieckiem. Oddziaływania nauczycielki utrwalające i wzbogacające indywidualny rozwój dziecka. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.
 
Design & webmastering MOL-Systemy Komputerowe
© 2010 All rights reserved